De grote opkomst voor de lezing van Rosita Steenbeek bracht een geweldige sfeer in de tent. Geboeid luisterden ruim 160 mensen naar haar verhaal over de aanleiding en aanpak voor het boek Rose, over het leven haar grootmoeder Rose. Voor en tijdens de oorlogsjaren woonde het gezin in Klaaswaal waar grootvader Gerhard predikant was.

Bijzonder was het feit dat Margreeth, Rosita’s moeder, ook meegekomen was omdat zij tot haar tiende in Klaaswaal woonde in de voormalige pastorie waar haar vader dominee was. Het polderlandschap voelt ze als thuiskomen. Er vonden vele bijzondere ontmoetingen plaats vanmiddag.
Deze lezing is georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheken Hoeksche Waard.
Rose was indertijd actief lid van de voorloper van de Vrouwen van Nu, de Plattelandsvrouwen. Voorafgaand aan de lezing konden leden van de bibliotheek of de Vrouwen van Nu een uitgebreide literaire lunch genieten verzorgd door Verhoeff & Mes op Tafel. Tussen de gangen trad dichter Stephan van der Sluijs op. En vertelde Hanneke le Clercq een prachtig verhaal over een zonderling op Tiengemeten hierbij begeleid door accordeoniste Marieke de Vries.

’s Morgens werkten leerlingen van het Wellantcollege olv docente Hennie Hut op het gors in het kader van cultuureducatie. Zij maakten vogelhuisjes van pitriet, in antwoord op het schrijnende vraagstuk dat er velen onnodig sterven omdat zij zwerfplastic eten.

 

Comments are closed.