met donderend geraas
dendert de storm door de polder
beukt tegen basaltblokken
test treiterig de dijken
geenszins van plan om te bezwijken
onder het extreme geweld van wassend water

een zacht briesje waait
wuft wuivend over waterige weiden
wulpse vogels fladderen frivool rond
vrolijk kwetterend naarstig op zoek naar
nest-veilige broedplaatsen

“ik heb niks met proza”
pruttelt de bokkige boer
en boert luidruchtig

zijn vrouw geeft hem de wind van voren

 

Wim de Kievit©

Comments are closed.