de aalscholver, de waterhoen
de dodaar, smient en kluut
de meerkoet, wintertaling, kauw
de reiger zilver maar ook blauw
roodhals getinte fuut

de buizerd, sperwer, ‘t nonnetje
de zaagbek en de meeuw
de zwarte ibis, kuifeend, gans
dansen spontaan vogeltjesdans
met mus, pijlstaart en spreeuw

met stoere graanmolen “De Swaen”
geboomte, water, riet
knotwilgen, gorzen aangeslibd
het gras als met de hand geknipt
een bovenaards gebied

dank Rien voor Gors in fraaie Waard
prachtige plek: ” hemel op aard”

 

Wim de Kievit©

Comments are closed.